Túlanie sa bratislavskkými ulicami. Ľudia. Príbehy. Emócie. Počkať, to už som niekde počul…