Fotenie promo fotiek s kapelami je vždy zábava. Ale nie so Sanchez Amsterdam. S nimi je to priam zdraviu škodlivé… Užívajte zákulisné fotky (odporúčam do konca…) a neodsudzujte chlapcov 🙂