Najstrašidelnejšia noc v roku užitá v KC DUNAJ v Bratislave. Kým robíš len na dušičky a nie na Vianoce tak je to v pohode, nie? (PS: U mňa vyhráva p. RIgorózka a Panda, čo u vás?)